O našej spoločnosti

Web štúdio "Sitecreative" – profesionálne webové štúdio poskytujúce širokú škálu služieb v oblasti tvorby, vývoja, a grafického dizajnu internetových stránok. Na trhu pôsobíme už viac ako sedem rokov a za túto dobu sme sa stali špecialistami v obore nie len vývoja internetových stránok a web designu, ale aj v oblasti propagácie web stránok a zvyšovania ich návštevnosti.

o nás

Počas nášho pôsobenia na trhu sme zároveň nadobudli množstvo skúseností ktoré nám denne pomáhajú pretaviť naše odborné a technické znalosti v spokojnosť našich zákazníkov. Prítomnosť na webe je dnes nevyhnutnosťou pre každú spoločnosť – bez ohľadu na predmet jej činnosti. Dnes je prvým krokom každého spotrebiteľa návšteva internetu, kde získavajú prvotné informácie. Následne pokračujú či už nákupom cez internet, alebo návštevou klasického „kamenného“ obchodu, ale aj tu sa opierajú najmä o informácie získané na internete. Neprítomnosť na internete mnohým spoločnostiam znemožňuje prístup k obrovskému množstvu potencionálnych zákazníkov. Tvorba webovej stránky pre propagáciu a podporu svojej činnosti sa tak zmenila z rozmaru na nutnosť. V rámci našich skúseností sme sa stretli s mnohými problémami, ktoré si vyžadovali naše rýchle a efektívne riešenia. Sme radi, že sa nám ich nielen darí už sedem rokov prekonávať, ale brať si z nich aj mnoho neoceniteľných ponaučení.

Našim cieľom je tvorba efektívnych projektov a aj preto Vám vieme vytvoriť web stránku alebo poskytnúť služby v oblasti zvyšovania návštevnosti v čo najkratšom čase, bez ohľadu na objem stránky.