Vytvorenie loga pre spoločnosť zaoberajúcu sa požičavanim aut VPL Carrental

Po získaní úlohy hľadáme nápady, vyberáme varianty konceptov

Páčiace sa nám nápady upravujeme v grafických editoroch, v súlade s prianím zákazníka pridávame farbu

My sme nakreslili päť variantov log, ktoré zákazníkovi budeme ponúkať na výber

Na prezentáciu loga zákazníkovi umiestnime logo v Identiku

< späť do portfólia