Vytvorenie loga pre spoločnosť zaoberajúcu sa požičavanim aut "VPL CarRental"

Nakreslime plán našej vizitky na základe technického zadania

Po schválení schémy kreslime vizitku v grafickom editore

Pre tlač vizitiek zvolíme farbu a faktúru papiera

< späť do portfólia