Vytvorenie loga pre kaviareň «Coffee Home»

Obhovarame so zákazníkom o podrobnostiach projektu, zhromažďujeme všetky základné informácie o produkte klienta, robíme návrh technických požiadaviek

Zostavené informácie zhmotňujeme v jednom koncepte, vymýšľame rôzne varianty logotypov

Vyberáme si najúspešnejšiu verziu loga, upravujeme ho v grafickom editore

Ohodnocujeme, ako vytvorené logo vyzerá na produktoch. Odosielame zákazníkovi

< späť do portfólia