Sociálne siete

Profil spoločnosti na Facebooku je, pri niektorých druhoch biznisu, plnohodnotná reprezentácia spoločnosti na internete. Známu sociálnu sieť ako napr. Facebook denne navštevuje viac ako jedna miliarda užívateľov. Preto sú sociálne siete ideálnym miestom pre Vaše marketingové aktivity. Dnes už túto možnosť využíva veľký počet spoločností, a svoje propagačné či marketingové aktivity vykonávajú práve prostredníctvom sociálnych sietí. Samozrejme, že profil na sociálnej sieti nikdy plnohodnotne nenahradí internetovú stránku, ale umožní Vám efektívnejšie riešiť niektoré úlohy. Jedná sa najmä o:

1. Prezentácia tovarov a služieb obrovskému množstvu návštevníkov;

2. Konzultácia potenciálnych a skutočných zákazníkov;

3. Zvýšenie lojality zákazníkov.

Aké sú výhody prezentácie cez sociálne siete?

- Umožňuje obmedziť negatívny feedback ako napr. negatívne ohlasy či konkurenciu. So všetkými negatívnymi reakciami treba pracovať, a v žiadnom prípade ich neignorovať. Najdôležitejšie je byť čestný voči potencionálnemu zákazníkovi, chápať jeho potreby a pohotovo reagovať. Práve takáto odozva vytvára dôveru a príležitosti o napravenie reputácie, získanie nového klienta, či pretvorenie jednorazového nákupu na pravidelný.

- Vytvára možnosť osloviť obrovské množstvo užívateľov, a nájsť medzi nimi svoju cieľovú skupinu. Komunikácia medzi návštevníkmi, a predovšetkým ich možnosť sa prostredníctvom Vašej stránky podeliť o fotografie, správy, názory, hodnotenie či audio a video subory, vytvára pre Vás efekt “vírusového” marketing ktorý bude mať silný vplyv naposilnenie Vášho biznisu!

- Možnosť priamej komunikácie s oslovenými užívateľmi, a to nie len prostredníctvom Chatu či messageboardu ale aj prostredníctvom audio a video súborov či iných dokumentov.

Či už sa svojich zákazníkov rozhodnete osloviť cez Facebook, Twitter či akúkoľvek inú z populárnych sociálnych sietí, všade si nájdete svoju cieľovú skupinu.

Stúdio "Citecreative" tvorí skupiny na známych sociálnych sietí s individuálnym dizajnom. Komunity sú vedené profesionálmi ktorí propagujú na sociálnych sieťach už veľa rokov.