Vytvorenie web stránky pre cukrárňu «Sweet lab»

Po analýze konkurenčného prostredia «Sweet Lab» urobili sme náčrt, ktorý, spája pohodlie a jednoduchosť

Pri vykresľovaní rozloženia v grafickom editore, venujeme zvýšenú pozornosť výberu farby, ktorý výhodne zvýrazni logo spoločnosti

Dizajn prvej stránky je hotový. Analyzujeme výsledok a pokračujeme v práci na vytváraní interných stránok

Dizajn prvej stránky je hotový. Analyzujeme výsledok a pokračujeme v práci na vytváraní interných stránok

Pokračujeme v práci na iných stránkach, ktoré nakoniec vyzerajú chutne

< späť do portfólia