Vytvorenie vizitky pre sieť pekárni "Veronikina pekáreň"

Na základe želania zákazníka kreslíme plán rozloženia umiestnenia prvkov vizitky

V súlade so zadanými technickým zadaním nakreslime vizitku v grafickom editore

Vyberáme so zákazníkom farbu a faktúru papiera pre tlač vizitky

< späť do portfólia