Tvorba web stránok

Jednou z najdôležitejších predpokladov pre úspešný biznis súčasnosti je jeho prítomnosť na internete – atraktívna internetová stránka spoločnosti s jednoduchou navigáciou pre užívateľa je dnes pre spoločnosti nevyhnutnosťou.

Na predmete podnikania nezáleží – ak chcete efektívne podporiť svoj predaj potrebujete kvalitnú internetovú stránku. Kvalitná internetová stránka nie je iba katalógom kde si potencionálny zákazník nájde zoznam Vašich služieb a tovaru. Kvalitná internetová stránka musí byť v prvom rade kvalitným informačným zdrojom, s lákavým dizajnom, a intuitívnou navigáciou, ktorá chápe správanie a potreby svojich zákazníkov. Kvalitná internetová stránka je vizitkou spoločnosti – ukazuje tvár firmy, jej prístup, zodpovednosť a v neposlednom rade vzbudzuje dôveru v očiach svojich potenciálnych zákazníkov.

Výhody vytvorenia internetovej stránky pre spoločnosti:

 • Website - a free non-stop channel providing relevant information visitors, customers, partners and employees in an unlimited amount and format;
 • Internetová stránka predstavuje pre spoločnosti bezplatný kanál,prostredníctvom ktorého môže svojim klientom, partnerom, a zamestnancom poskytovať aktuálne informácie 24 hodín denne – v neobmedzenom rozsahu a formáte;
 • prispieva k zníženiu nákladov za reklamu a propagačné akcie;
 • prináša neobmedzenú možnosť predstaviť a prezentovať svoje produkty;
 • priestor pre voľnú a efektívnu spätnú väzbu od klientov a zákazníkov;
 • priestor pre spresnenie záujmu potencionálnych ako aj pravidelných zákazníkov – prostredníctvom internetovej stránky, a nástrojov na nej zavedených,môžete získavať informácie o svojich zákazníkoch, ich potrebách, a ich názoroch z prvej ruky;
 • podpora predaja, zvýšenie jeho efektívnosti a následne zvýšenie tržieb a to pomocou online predaja či podpornými službami pre zákazníka (customer service, ... atď.);
 • priestor pre vzdelávanie a kontrolu pracovníkov;
 • prostriedok pre bezpečnú výmenu informácii medzi od seba vzdialenými kanceláriami;
 • a mnoho ďalších výhod.

Avšak najdôležitejším cieľom web stránky je pretvoriť náhodného návštevníka na klienta spoločnosti.

V rámci našich služieb poskytujeme viacero druhov internetových stránok a to napríklad:

 • Internetová vizitka;
 • Internetový katalóg;
 • Firemné internetové stránky;
 • LandingPage (cieľová internetová stránka);
 • Internetový obchod;
 • Internetový portál s rôznymi vynikajúcimi funkcionalitami;
 • Blog (blogovací systém);
 • Fórum.

Môžete iba získať …

moduly stránky